Proyekto sa paggawa ng ‘biosafety guidelines’ sa ASEAN, sinuri

Sinuri kamakailan ng mga miyembro ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development ng Department of Science and Technology (DOST-PCAARRD) ang proyektong may titulong, “Developing a Framework for Harmonizing Biosafety Guidelines and Research Protocols on Biosafety in the ASEAN Region.”

Layon ng pagsusuri ang masubaybayan ang pagpapatupad ng mga proyekto. 

Inirekomenda ang R&D and Food and Feed and Processing (FFP) bilang parte ng ‘harmonization.’ Ito ay dahil ang mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ay iginugrupo base sa antas ng pag-unlad at pagpapatupad ng ‘biosafety policy.’ 

Isang ‘framework’ ang gagawin upang maipakita ang sampung parametro para sa ‘harmonization’ pati na rin ang kanilang kaugnayan sa iba’t ibang ‘pillars.’ Ang ‘Pillars of Harmonization Framework’ ay ginawa upang makapagtatag ng ‘framework’ para sa ‘harmonizing biosafety guidelines’ at mga ‘protocols’ para sa pagsasaliksik kaugnay ng ‘biosafety.’ 

Ang proyekto ay pinangungunahan ni Dr. Leonardo Gonzales, isang agriculturist-economist at ipinapatupad ng Society Towards Reinforcing Inherent Viability for Enrichment Foundation o STRIVE, isang ‘non-stock/non-profit’ na organisasyon. Naglalayon ang proyekto upang suriin ang mga ‘biosafety regulatory system’ at mga ‘research protocols’ sa biosafety na ginagamit ng mga miyembro ng ASEAN. Bukod dito, naglalayon ang proyekto upang makagawa ng ‘framework’ para sa isang ‘harmonized system’ para sa ‘standards’ at ‘protocols’ ng biosafety.