• Isang pasilidad para sa pagpaparami ng mga katutubong puno sa Pilipinas ang itinayo ng Quirino State University (QSU). Ang pasilidad ay mayroong ‘hedge garden’ ng piling mga uri ng puno upang ito ay maparami sa pamamagitan ng ‘clonal propagation.’

  Ito ay isinagawa sa pamamagitan ng proyektong, “Development of Clonal Propagation Protocols for Native Forest and Fruit-Bearing Tree Species of Quirino and Nearby Provinces” pinangungunahan ni Dr. Edgar Benabise, isang propesor sa

  ...
 • FertiGroe® nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K) nanofertilizers, isang natural na abono, ay makapagpapahusay ng ‘nutrient uptake’ o pagsipsip ng sustansiya ng halamang kakaw at makapagpapataas ng ani nito. Ang paggamit nito ay makababawas din sa pagkalason ng lupa dala ng paggamit ng mga sintetikong abono.

  Kasalukuyang sinusubukan ng University of the Philippines Los Baños (UPLB) at ng University of Southeastern Philippines-Tagum City Campus (USeP-Tagum City) ang

  ...
 • Ang mga taklobo ay may ginagampanang mahalagang tungkulin sa karagatan. Sila ay nagsisilbing tahanan ng mga isda, korales, at iba pang mga yamang-dagat. Ngunit dahil sa pagbabago ng klima at iba pang mga nakasisirang gawain ng tao, ang iba’t ibang uri ng mga taklobo ay nanganganib nang maubos.

  Upang matulungan silang maibalik sa iba’t ibang parte ng Pilipinas, inilunsad ng University of the Philippines Diliman-Marine Science Institute (UPD-MSI) ang ‘giant clam culture’ o ang

  ...
 • Giant clams are important players in coral reef ecosystems. They serve as habitat for fish, corals, and other marine organisms. However, most species of giant clams are already in danger of extinction due to disturbances brought about by climate change and human activities.

  To help bring back giant clams from extinction, the University of the Philippines Diliman-Marine Science Institute (UPD-MSI) established giant clam cultures in the 1980s. The giant clams produced through these

  ...
 • MAGALANG,

  ...