• Sustainable and resilient agriculture, aquatic, and natural resources (AANR)-based communities can be achieved through science and technology.

  ...
 • Karamihan ng Pilipino na nakatira sa kabundukan ay umaasa sa agrikultura para sa kanilang kabuhayan.

  Upang matulungan ang mga nasabing komunidad, nagtulungan ang Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) at ang Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development ng Department of Science and Technology (DOST-PCAARRD) sa proyektong, “Enhancing Livelihoods through Forest Landscape Restoration.”

  Layunin ng proyekto

  ...
 • Binuhay muli ang pakikipagtulungan ng dalawang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas at Malaysia. Ito ay ang Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development ng Department of Science and Technology (DOST-PCAARRD) at Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI), isang ahensya sa ilalim ng Ministry of Agriculture and Agro Based Industry ng Malaysia.

  Binuhay ng dalawang ahensya ang kanilang pakikipagtulungan sa pamamagitan ng

  ...
 • Nagbigay ng ₱4.9 milyong pondo sa University of Southeastern Philippines (USeP) ang Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development ng Department of Science and Technology (DOST-PCAARRD) upang mapaunlad ang mga pasilidad ng unibersidad.

  Ang ‘investment’ na ito ay isa sa mga inisyatiba ng DOST-PCAARRD upang masuportahan ang mga katuwang nito sa mga rehiyon ng bansa.

  May titulong, “Strengthening of Agricultural and Fisheries Machinery

  ...
 • Nakatanggap ng ₱14.5 milyon ang University of the Philippines Visayas (UPV) para mapaunlad ang mga pasilidad na ginagamit sa pagsasaliksik sa hipon.

  Ang pondo ay nagmula sa Philippine Council of Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development ng Department of Science and Technology (DOST-PCAARRD) Facilities Development para sa National Agriculture, Aquatic and Resources R&D Network (NAARRDN) Program.

  Gagamitin ang pondo upang itaas ang antas ng mga

  ...