• Nagpatawag ng pulong kamakailan ang Committee on Agriculture and Food upang tapusin ang panukalang batas na lumilikha sa   Philippine Rubber Industry Development Board

  ...
 • “I risk, I reward.”

  This was among the inspirational quotes and personal experiences of

  ...
 • Importance of ‘Carabao’ Mango

  The mango industry with 2.5 million farmers, is one of the backbone industries of the country’s agriculture sector. The mango variety ‘Carabao’ is one of our most important export products (EMB, 2015) and ranks third in terms of volume (885,000 metric tons) of production and area (188,100 hectares) next to banana and pineapple (PSA, 2015). It is known in the international market as the ‘Manila Super’ mango and considered as one of the

  ...
 • SAN FERNANDO, Pampanga─Nagsagawa dito kamakailan ng isang ‘seminar’ kaugnay ng pag-aalaga ng Nile at Red Tilapia, partikular ang kanilang henetika, kakayahan sa pagpaparami, at kalidad ng binhi.    

  Ang seminar ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng Inland Aquatic Resources Research Division (IARRD), isa sa mga tanggapan ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development (PCAARRD), sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources

  ...
 • Environmental degradation, one of the

  ...