• Natukoy ang mga produktibong barayti ng utaw sa Rehiyon 10 at 13 base sa inisyal na resulta ng mga isinagawang pananaliksik. Ang mga serye ng eksperimento na bahagi ng Soybean R&D Program ay isinagawa sa Bukidnon, Agusan del Sur, at Surigao del Sur.

  Ayon kay Jemseal R. Napier ng Department of Agriculture-Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex (DA-NMACLRC), natuklasan sa Libona, Bukidnon na maganda ang pagtubo ng SP 963-9, isang ‘soybean accession’

  ...
 • Isang sistema para sa pagpaparami ng magandang kalidad ng mga punla o ‘planting materials’ ng citrus ang maaari na ngayong magamit ng mga nagtatanim ng citrus sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagsisikap ng Nueva Vizcaya State University (NVSU).

  Kabilang sa sistema ang ‘citrus mother tree foundation’ at ‘budwood increase block.’ Dito nakikita ang mga puno ng citrus na nakatanim sa malalaking paso sa loob ng screenhouse kung saan hindi makapapasok ang mga insekto. Ang mga ‘mother

  ...
 • Quezon City, MANILA – The Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development of the Department of

  ...
 • Isang pasilidad para sa pagpaparami ng mga katutubong puno sa Pilipinas ang itinayo ng Quirino State University (QSU). Ang pasilidad ay mayroong ‘hedge garden’ ng piling mga uri ng puno upang ito ay maparami sa pamamagitan ng ‘clonal propagation.’

  Ito ay isinagawa sa pamamagitan ng proyektong, “Development of Clonal Propagation Protocols for Native Forest and Fruit-Bearing Tree Species of Quirino and Nearby Provinces” pinangungunahan ni Dr. Edgar Benabise, isang propesor sa

  ...