• A technology pitching on goat was conducted during the Halal Goat Farms and Industry Encounters through the Science and technology Agenda (FIESTA) at the University of

  ...
 • ...

 • DAVAO CITY – As a

  ...
 • Ang ‘Anguillid eels’ o igat o palos ay isang kalakal na mataas ang pangangailangan, lalo na sa Japanese restaurants kung saan isa sa mga putahe nila ang ‘kabayaki’ o inihaw na igat. Sa Pilipinas, ang igat ay mahalaga lalo na sa mga katutubo sa Hilagang parte ng bansa. Matatagpuan ang igat sa Hilagang Luzon, Silangang Luzon, Gitnang Pilipinas, at sa Mindanao.

  Lumilipat-lipat ang mga igat mula sa tubig tabang papuntang dagat at nagpapakita ng iba’t ibang yugto sa buhay nito.

  ...
 • Eel is a commodity in demand, especially in Japanese restaurants where they serve ‘kabayaki,’ a grilled dish of ‘unagi’ or Japanese eel. In the Philippines, eel is referred to as ‘igat’ or ‘palos’ and is also an important food fish for many indigenous people of the Northern part of the country. Freshwater eels are abundant in Northern Luzon, Eastern Luzon, Central Philippines, and in Mindanao.

  Anguillid eels migrate between marine and freshwater environments and exhibit a

  ...