• A mussel farmer from Barangay Bahay, Tarangnan, Samar has realized the benefits of using longline method in mussel production. From producing 150 sacks, he can now produce 220 sacks of mussels using the longline technology.

  Mario S. Cano, Sr. is one of the collaborators selected to test mussel longline culture method. The trial is part of the National Mussel S&T Program, which is being implemented by the Samar State University College of Fisheries and Marine Sciences

  ...
 • Ang ACTICon™, isang produktong bayopestisidyo, ay mabisang pangkontrol sa Fusarium wilt o “Panama disease” ng saging.

  Ito ay natuklasan ng mga mananaliksik sa pamamagitan ng proyekto na pinondohan at sinubaybayan ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development ng Department of Science and Technology (DOST-PCAARRD).

  Ang Fusarium wilt o pagkalanta ng saging ay sanhi ng Fusarium oxysporum f.sp

  ...
 • Dumalo sa limang araw na pagsasanay sa Cebu City ang dalawampu’t-tatlong tagapamuno ng mga proyekto at mananaliksik. 

  Binigyan ng titulong “Outcomes-Based Research Monitoring and Evaluation for Industry Strategic S&T Programs (ISP),” ang pagsasanay. Layon nitong pahusayin ang kakayahan ng mga nagsanay sa pagsubaybay at pagsukat sa implementasyon ng programa at ang naging ambag nito sa tinatawag na ‘outcomes pathways.’
   
  Ang tagapagpatupad ng ISPs ang kabahagi

  ...
 • Dumalo sa isang pagsasanay ang dalawampu’t-anim na tagapagpatupad ng mga proyekto para matutunan ang mga paraan kung paano

  ...