• The Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development of the Department of Science and Technology (DOST-PCAARRD) has joined the Los Baños Climate Change Council (LBCCC) to support its mission to improve the agriculture, aquatic, and natural resources (AANR) sector, particularly in addressing the

  ...
 • A project output of the Department of Science and Technology (DOST) National Aquafeeds R&D Program under the Development of Algal Paste from Microalgae was showcased through a poster presentation during the 9th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology (APCAB) held recently in Thailand.

 • Isang proyekto na gumagamit ng teknolohiya ng ‘genotyping’ ang inaasahang makatutulong sa industriya ng mangga ng bansa. Kinakalap ng teknolohiya ang mga datos ng ‘molecular markers’ na nauugnay sa magagandang katangian ng mangga katulad ng mamula-mulang kulay at makapal na balat at resistensya laban sa sakit na ‘anthracnose’ at ‘fruit fly.’ Ang mga datos ay makatutulong sa paglinang ng haybrid na barayti ng mangga na may mga nabanggit na katangian.

  Ang proyekto ay may pamagat na

  ...
 • Inaasahang makatutugon ang isang pag-aaral na may kinalaman sa Integrated Crop Management (ICM) upang mapataas ang kalidad at produksyon ng mangga sa bansa.

  Ang proyekto ay may pamagat na “Research and development of integrated crop management for mango production in the Southern Philippines and Australia.” Isinagawa ang pag-aaral bilang bahagi ng “Horticulture Program on Fruits and Vegetables.” Pinondohan ang pag-aaral ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural

  ...
 • Ang Pilipinas ay nangunguna sa buong mundo sa pagluluwas ng abaka at taunang kumikita ng 80 milyong dolyar. Walumpu’t limang porsyento ng kabuuang produksyon ng abaka sa buong mundo ay galing sa Pilipinas. Sa kabila ng mataas na produksyon, naapektuhan ang industriya ng mga bayrus at sakit katulad ng ‘Abaca Bunchy Top Virus’ o ABTV, ‘mosaic,’ at ‘bract mosaic.’ Sa katunayan, nasira ng ABTV ang 19,000 na ektarya ng abaka noong 2011.

  Upang matugunan ang hamon na ito, isinusulong ng

  ...